Misyon ve Vizyon

Misyon

Nitelikli öğretim, araştırma ve geliştirme imkânları sunan, yenilikçi ve teknolojik faaliyetleri destekleyen, ülkemizin öncelikleri için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı, bilimsel ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

Vizyon

Nitelikli toplum için nitelikli üniversite idealinde olan, Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite

26 Nisan 2019

Aday Öğrenci

Canlı Destek