Birim Hedefi ve Aksiyon Planı

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM HEDEFİ VE AKSİYON PLANI

Doküman No ORT/FRM040
Yayın Tarihi 24.12.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

BİRİM ADI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

YIL/DÖNEM

2022

HEDEFLER

HEDEFİN

Öngörülen

Bitiş Tarihi

Gerçekleşme Tarihi

Sorumluları

Faaliyet

1-BİRİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Akreditasyonu 01.08.2022 20.09.2022 Tüm Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde ISO 27001 standartlarının oluşturulması
E – posta Online Hizmeti 25.02.2024   Sistem ve Yazılımlar Ofisi  Arayüz tasarımı, Servislerin oluşturulması, 

Yazılım entegrasyonlarının yapılması sistem testlerinin gerçekleştirilmesi ve sistemin devreye alınması

Sunucuların kurum bünyesine çekilmesi 20.12.2024    Sistem ve Yazılımlar Ofisi  Bulutta bulunan sunucuların yeni sunucular alınarak taşınması ve kurum bünyesine çekilmesi
 Mail Sunucu Kurulumu 30.12.2024   Sistem ve Yazılımlar Ofisi  Halihazırda kullanılan Gmail Sunucu Hizmetinin kurum bünyesine kurulacak mail sunucu üzerine taşınması, gerekli entegrasyonların yapılması
 Sızma Testlerinin Yapılması 30.12.2023    Sistem ve Yazılımlar Ofisi  27001 kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kullanmış olduğu bilgi varlıkları üzerinde yetkili firma ve uzman kişiler tarafından sızma testlerinin yapılması ve olası sistem zaafiyetlerinin raporlanarak ortadan kaldırılması

2-ÜST YÖNETİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER

3-STRATEJİK PLAN KAPSAMINDAKİ HEDEFLER

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
Derya Çelik Harun AY (Daire Başkanı V.)

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Kalite Çalışma Grubu Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu

Aday Öğrenci

Canlı Destek