Bilgi Güvenliği Politikası

Samsun Üniversitesi

Bilgi Güvenliği Politikası

Samsun Üniversitesi olarak çalışanlarının bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Üniversitemiz kullanıcılar için yazılım, donanım, eğitim ve diğer kontrollerle ilgili gerekli kaynakların sağlanması ve sürekli iyileştirmelerin sağlanması açısından gerekli tedbirleri almaktadır.

Bu bağlamda; öğrenci ve çalışanlarımızın kullanımına sunulan bilgi varlıklarına yönelik tüm riskleri en aza indirmek hedefimizdir.

Bu hedefe ulaşmak ve risklerin yönetilmesi için, ISO27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardında tanımlandığı şekilde süreçler uygulanır. Standardın denetimi ve belgelendirmesi yapılmaktadır.

Bu amaçla Samsun Üniversitesi,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyacağını,
  • Yönetim tarafından onaylanmış risk yönetimi metodolojisi uygulayacağını,
  • Güvenlik seviyesini sürekli iyileştireceğini,
  • Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması için çalışmalar yürüteceğini

taahhüt eder.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Aday Öğrenci

Canlı Destek