Görev Tanımı

  • Üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak
  • Üniversite’de yapılan Eğitim-Öğretim, ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak,
  • Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bilişim malzemelerinin gerekli projelerin planlanması,
  • İhale süreçlerinin hazırlanması, satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak,
  • Sistemin yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak,
  • Üniversitemiz internet ağını yerleşke içi ve yerleşkeler arası olmak üzere kurmak, işletimini sağlamak,
  • Üniversite’de bulunan tüm bilgisayar ve ekipmanlarının bakım, onarımını sağlamak,
  • Üniversitedeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlamak,
  • Edindiği bilgi ve deneyimleri üniversitenin tüm organlarıyla paylaşmak.
26 Nisan 2019