Görev Tanımı

 • Üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak
 • Üniversite’de yapılan Eğitim-Öğretim, ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak,
 • Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bilişim malzemelerinin gerekli projelerin planlanması,
 • İhale süreçlerinin hazırlanması, satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak,
 • Sistemin yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak,
 • Üniversitemiz internet ağını yerleşke içi ve yerleşkeler arası olmak üzere kurmak, işletimini sağlamak,
 • Üniversite’de bulunan tüm bilgisayar ve ekipmanlarının bakım, onarımını sağlamak,
 • Üniversitedeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlamak,
 • Üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak,
 • Üniversite’de yapılan Eğitim-Öğretim, ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak,
 • Edindiği bilgi ve deneyimleri üniversitenin tüm organlarıyla paylaşmak.
26 Nisan 2019